menu

Materiały

Pracujemy w technologii CTP (Computer to Plate) w systemie Kodak Prinergy

I. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW

Pliki do druku w naszej drukarni prosimy przygotowywać wg poniższych wytycznych:

1. Spady 3 mm, przy oprawie zeszytowej 5 mm. Spad po wewnętrznej stronie nie jest konieczny. W obszarze spadów proszę nie umieszczać dodatkowych elementów (np. kostki). Zaleca się wstawianie znaczników formatu oraz ewentualnie opisu dokumentu z numerem strony (poza obszarem brutto).

2.Cała publikacja powinna posiadać jednakowe ustawienia strony, strona musi zawierać trimboxy.

3. Materiał może być w postaci kompozytowej (preferowany) bądź rozseparowanej – forma nie jest dla nas ważna, natomiast w ramach jednej publikacji bądź serii materiał musi być przygotowany w ten sam sposób.

4. Kolorystyka: cały materiał musi być przygotowany w kolorystyce CMYK, czarny tekst musi być jako pojedynczy kolor czarny. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe kolory (np. panton) – jeśli były zdefiniowane podczas przygotowywania publikacji to muszą one zostać przekonwertowane na CMYK – chyba, że został wcześniej uzgodniony druk dodatkowego koloru. Proszę pamiętać o przygotowaniu zalewek, jeśli są konieczne.

5. O ile praca zawiera puste strony (vacat), to koniecznie zaznaczyć w programie, żeby drukował też puste strony. Proszę pamiętać o   ustawieniu w programie nadruk koloru czarnego (black overprint), chyba, że projekt przewiduje inaczej.

6. W rozkładówkach między okładką a blokiem w oprawie klejonej należy zastosować rozsunięcie wielkości 7 mm dla każdej ze stron z uwagi na zaklejanie boczne. W rozkładówkach w  środku w oprawie klejonej należy zastosować rozsunięcie wielkości 3 mm dla każdej ze stron z uwagi na otwieralność publikacji.

7. Przygotowanie okładki

  • Oprawa klejona: jeśli grzbiet jest z góry znany lub został ustalony na podstawie makiety prosimy o przygotowanie 1, 4 strony okładki i grzbietu wspólnie. Podobnie powinny być przygotowane 2 i 3 strona.
  • Z tyłu okładki musi być uwzględnione wybranie pod grzbiet (biały pole do przyklejenia bloku ksiązki).
  • Oprawa twarda: prosimy o uwzględnienie zapasu materiału na zawinięcie min. 15 mm.
  • Oprawa klejona: prosimy o odsunięcie grafiki o 7mm od grzbietu ze względu na big otwierający oraz zaklejanie między okładką a blokiem.

 

II. NAZEWNICTWO PLIKÓW

1. Cała publikacja może być w jednym, bądź w kilku plikach. W nazwie pliku muszą się znaleźć następujące informacje:
zakres stron (na początku nazwy), tytuł pracy, rodzaj materiału. Zalecane jest umieszczanie również nazwy klienta (wydawcy). Do numerów stron dodajemy w razie potrzeby zera, aby otrzymać logiczny porządek: 001-012_podręcznik_matematyka_gimn.4_klient (NIE: 1-12_podrecznik...) podręcznik_matematyka_gimn.4_klient_okładka

2. W przypadku dosyłania poprawek konieczne jest umieszczenie wersji pliku.
Niedopuszczalne jest wysyłanie poprawek pod tą samą nazwą.
005_podręcznik_matematyka_gimn.4_klient_popr lub:
005_podręcznik_matematyka_gimn.4_klient_ver_2
Poprawki można również umieszczać w podkatalogach, stosując odpowiednie nazwy katalogów
(np.: 2007-11-11_poprawki)

3. Jeżeli materiał zawiera kilka części, które mają osobną paginację to pliki powinny mieć jedną wspólną – liczby w nazwie pliku mają określać ich kolejność – nie muszą być zgodne z paginacją. Tej samej zasady trzymamy się podczas przesyłania poprawek.

4. Materiał na lakier wybiórczy – przygotowanie razem z materiałem podstawowym jako dodatkowy kolor lub jako osobny plik tylko z elementami do lakierowania. Umiejscowienie elementów na stronie musi być identyczne z materiałem podstawowym.

5. Materiał na tłoczenie – może być w pliku pdf, ale najmniej kłopotu sprawi przygotowanie w pliku CorelDraw (wersja do 11 włącznie) lub InDesign (wersja CS2 lub CS3). Czcionki muszą być zamienione na krzywe, wielkość elementów 100% elementów drukowanych. Jeśli tłoczenie ma zostać wykonane na zadrukowanej stronie to w pliku z materiałem do druku nie należy stosować wybrania ani zadruku w innym kolorze podelementami do tłoczenia.

 

III. PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW

1.Materiały cyfrowe należy dostarczać siecią internetową przy użyciu portalu InSite, korzystając z narzędzi w nim zawartych. Lokalizację i dane umożliwiające dostęp – login (nazwa użytkownika) i hasło są udostępniane przez Technologa z Biura Obsługi klienta obsługującego Państwa Wydawnictwo. Zalogowanie się w portalu InSite możliwe jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem:
http://insite.zapolex.pl

Instrukcję obsługi portalu Insite można pobrać TUTAJ.

 

IV. PODSTAWA KOLORYSTYCZNA

W naszym studio posiadamy wdrożony system Color Managamentu opierający się na systemie proofów cyfrowych Kodak Proofing Software z drukarką Epson StylusPro 4900, co w połączeniu z systemem przepływu prac Kodak Prinergy pozwala na calkowita zgodność kolorystyczną certyfikowanego proof i odbitki nakładowej.

 

V. AKCEPT

1. Po wykonaniu montaży zostaną Państwu przesłane impozycje do akceptacji. Proszę z technologiem prowadzącym ustalić formę akceptu, który może mieć postać:
a) wydruków impozycyjnych – wydruki takie są do Pańtwa wysyłane pocztą lub w inny sposób i po sprawdzeniu i podpisaniu powinny być do nas odesłane jako podstawa do druku.
b) „wirtualna publikacja” – poprzez portal Insite
2. Podczas sprawdzania materiału proszę zwrócić uwagę na:
 
• rozmieszczenie stron (kolejność),
• umieszczenie kolumn na stronach tj. czy kolumny „stoją”, czy są odpowiednie spady, czy treść nie została ucięta,
• czy zostały uwzględnione przesyłane poprawki,
• czy jakość grafi k i tekstu jest odpowiednia,
• zwrócenia uwagi wymagają miejsca kiedy tekst nakłada się na elementy graficzne.
 
3. Zaakceptowanie materiału odbywa się poprzez odesłanie podpisanych wydruków lub zatwierdzenie stron przez portal Insite.. W treści lub tytule maila proszę koniecznie umieścić informację jakiego materiału dotyczy zwolnienie (np. „zwalniam ark 1–5 zlecenia podręcznik do matematyki kl. 4”, a nie „zwalniam wszystko” lub „zwalniam przesłane montaże”).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Kierownik działu CTP
Maciej Goderski, tel. 607 140 330

Lub dzial CTP
tel. 56 653 0326
e-mail: fotosklad@zapolex.pl