menu

ISO 9001:2015

Strategia Jakości

Zapolex Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku oraz rozwija się dzięki swoim Klientom. Im więcej naszych Klientów jest zadowolonych ze współpracy z nami, tym marka Zapolex Sp. z o.o. staje się mocniejsza, będąc symbolem rzetelnego i godnego zaufania partnera. Dbanie o jak najwyższy poziom usług to podstawowe zadanie każdego pracownika, gdyż każdy z nas po części jest odpowiedzialny za dostarczony Klientowi wyrób, jak również kreowanie wizerunku naszego przedsiębiorstwa.


Nasi Klienci oczekują od nas:

  • jasnych zasad współpracy;
  • terminowej realizacji zleconych prac;
  • dostarczania wyrobów zgodnych z zamówieniami, charakteryzujących się wysoką estetyką wykonania z zastosowaniem materiałów pochodzących od sprawdzonych dostawców.

Spełnianie, w jak największym stopniu, oczekiwań naszych Klientów to nasz główny cel strategiczny. Pozostałe cele strategiczne, jakie staramy się konsekwentnie realizować to:

  • stały rozwój zaplecza produkcyjnego, umożliwiający wzbogacanie oferty świadczonych usług;
  • zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, koniecznych do prawidłowej realizacji wyrobu, począwszy od przyjęcia zapytania ofertowego Klienta, a skończywszy na jego ekspedycji i obsłudze posprzedażnej;
  • współpraca ze sprawdzonymi i ocenionymi dostawcami;
  • stosowanie i rozwijanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem;
  • budowanie grupy lojalnościowej Klientów;
  • poszerzenia rynków zbytu.

W roku 2007  zdecydowaliśmy się  rozpocząć działania zmierzające do wdrożenia systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000 w zakresie świadczonych usług poligraficznych.

Wymagania określone w normie mają na celu sprostanie wymaganiom klientów poprzez zapobieganie niezgodnościom na etapie przygotowania do druku, druku i oprawy, dlatego stały się podstawą działalności firmy w ramach realizacji polityki i celów jakości.

Prace nad wdrożeniem systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000 zaowocowały pozytywnym wynikiem auditu certyfikującego, który odbył się w dniach 27-30 sierpnia 2007 roku, przeprowadzonym przez auditora z firmy ISOQAR i uzyskaniem certyfikatu zgodności systemu jakości z normą ISO 9001:2000.

Wdrożony system zapeniania jakości  pomaga nam nieustannie się rozwijać i osiągać założone cele, gdyż  spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000 wymaga ciągłego doskonalenia.

Niniejsza Polityka jakości jest zakomunikowana wszystkim pracownikom Zapolex Sp. z o.o. i podlega bieżącym przeglądom oraz aktualizacji. 

 

ISO 9001
ISO 9001